uw huisartsen

Dr. Van Poucke Laura

Boek een afspraak - Groepspraktijk

Dr. Bijnens Ingbert

Boek een afspraak - Groepspraktijk
overzicht van de artsen

Wachtpost Noordrand

01 August 2018

In het weekend en op feestdagen kan u terecht in huisartsenwachtpost Noordrand. Deze huisartsenwachtpost vervangt de klassieke wachtdienst voor de gemeenten Essen, Kalmthout, Brasschaat, Brecht en Wuustwezel.

In de wachtpost kan u terecht zonder afspraak voor al uw dringende medische problemen zoals acute ziektes, kleine ongevallen,…

Wanneer u niet in de mogelijkheid bent om naar de wachtpost te komen, is een huisbezoek mogelijk. U belt dan naar 03/650 52 53, op basis van het gesprek wordt beoordeelt of er een arts dient langs te komen. Indien u of een persoon in u omgeving zich ik levensgevaar bevindt, belt u onmiddellijk de nooddiensten 112.

Wanneer u naar de wachtpost komt brengt u uw elektronische identiteitskaart mee en een lijst met medicatie die u inneemt (voor kinderen eventueel de ISI+ kaart indien geen eID).

Openingsuren:
vrijdag 19.00u tot maandag 08.00u
feestdagen: avond voor de feestdag 19.00u
tot ochtend na de feestdag 08.00u

Op de website van de wachtpost (https://www.hwpnoordrand.be) vindt u nog eens alle informatie over de wachtpost terug.