image banner image banner

wachtdienst

Hier kan u informatie vinden betreffende de wachtdienst.

vakantieregelingen

Hier kan u de vakantieperiodes van de artsen vinden.

praktijkvisie

Algemene informatie ivm voorschriften, GMD, opleiding...

richtlijnen m.b.t afspraken

Alle raadplegingen en huisbezoeken zijn op afspraak. De raadplegingen kunnen on-line of telefonisch geboekt worden, huisbezoeken enkel telefonisch.

diëtiste

Informatie i.v.m. de diëtiste