uw huisartsen

Dr. Van Poucke Laura

Boek een afspraak - Groepspraktijk

Dr. Bijnens Ingbert

Boek een afspraak - Groepspraktijk
overzicht van de artsen

praktijkvisie

Voorschriften en attesten:

Tijdens de raadpleging geven we voldoende voorschriften tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag voor voorschriften wordt aldus overbodig. Hieraan zal geen gevolg gegeven worden. 

Voor het invullen van formulieren en attesten is doorgaans tijd en informatie nodig. We vragen om hiervoor op raadpleging te komen. Je huisarts mag enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid. Valse attesten of attesten met terugwerkende kracht zullen geweigerd worden.

Globaal Medisch Dossier:

Wie een Globaal Medisch Dossier (GMD) afsluit bij zijn huisarts, geniet van een hogere terugbetaling bij het ziekenfonds voor de artsenprestaties. Binnen het GMD worden alle gegevens bijgehouden over uw gezondheid. Breng steeds uw SIS-kaart en een ziekenfondsvignet mee naar de raadpleging.

Opleidingspraktijk:

Onze praktijk is erkend om huisartsen en studenten op te leiden. We vinden het belangrijk om jonge mensen te begeleiden tijdens hun leerproces. We hopen dat onze patiënten hen de kans willen geven om ervaring op te doen.